تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی زنگ خطر را به صدا درآورده

تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی زنگ خطر را به صدا درآورده

وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تغییرات اقلیمی موجب افزایش رویدادهای حدی مانند توفان‌های شدید و خشکسالی پیاپی شده و زنگ خطر را به صدا درآورده است. در این شرایط وقت زیادی برای اقدامات محکم، قوی و منطقه‌ای به منظور مدیریت توفان‌های ماسه و گرد و غبار نداریم.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات