طرح محرمانه برای حجاب

طرح محرمانه برای حجاب

پوشش زنان حالا با نامه‌های محرمانه مدیریت می‌شود. به نظر می‌رسد مسئولان دنبال آن هستند که مطالبه بخشی از جامعه درباره نوع پوشش را قبل از رسیدن تابستان به شیوه خودشان حل‌وفصل کنن

فرهنگی

اخبار سیاسی