پس از چراغ سبز بایدن، حمله آمریکا طی دو روز آغاز می شود

پس از چراغ سبز بایدن، حمله آمریکا طی دو روز آغاز می شود

پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشت: بایدن، که تمایل آشکاری برای محدود کردن درگیری‌ها و اجتناب از کشاندن ایالات متحده به یک جنگ دیگر در خاورمیانه دارد، به تیم خود دستور داده تا در پاسخ به حمله اخیر، گزینه‌های نظامی طراحی کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی