مقام وزارت کار پس از اظهارات جنجالی پیرامون کیش و قشم برکنار شد

مقام وزارت کار پس از اظهارات جنجالی پیرامون کیش و قشم برکنار شد

سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اظهاراتش در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، که گفته بود با ادامه روند فعلی ممکن است مجبور شویم کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم، از سمت خود برکنار شد

فرهنگی

اخبار سیاسی