راغفر: دلیل افزایش مصرف نان، فقر است

راغفر: دلیل افزایش مصرف نان، فقر است

علیرضازالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنانی اعلام کرد که «ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نان در جهان است» او گفته «در ایران مردم بین ۳۷ تا ۴۰ درصد از نرم جهانی بیشتر نان مصرف می‌کند.»

فرهنگی

اخبار سیاسی