امیرعبداللهیان: ما پیام آمریکایی‌ها را دریافت کردیم آن‌ها کاملا نادرست می‌گویند

امیرعبداللهیان: ما پیام آمریکایی‌ها را دریافت کردیم آن‌ها کاملا نادرست می‌گویند

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در خصوص پیام به ایران نوشت: آمریکا از هفته گذشته در صدد آتش بس انسانی بود. ما پیام آن‌ها را دریافت کردیم، آن‌ها «کاملا نادرست» می‌گویند.

فرهنگی

اخبار سیاسی