حدادعادل و بازی به سبک سابق!

حدادعادل و بازی به سبک سابق!

زیدآبادی نوشت: برخلاف تصور آقای حداد، مسئلۀ ایران دیگر نه مشارکت اصلاح‌طلبان در قدرت است، نه نوع امتیازدهی و امتیازگیری جناح‌های سیاسی از یکدیگر و نه حتی نحوۀ برگزاری انتخابات اسفندماه.

فرهنگی

اخبار سیاسی