در حادثه کرمان کوتاهی بسیاری صورت گرفت

در حادثه کرمان کوتاهی بسیاری صورت گرفت

حشمت فلاحت‌پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با بررسی محتوایی ریشه‌های وقوع بحران به مثلث اسراییل و امریکا، داعش و گروه تروریستی رهنی و اجاره‌ای به عنوان سه ضلع اصلی بروز این نوع حوادث اشاره می‌کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی