جوادی آملی: ایرانی‌ها مردان بزرگی هستند، شایسته کمیته امداد و گرانی نیستند

جوادی آملی: ایرانی‌ها مردان بزرگی هستند، شایسته کمیته امداد و گرانی نیستند

یکی از مراجع عظام تقلید با انتقاد از گرانی‌ها گفت: مردان بزرگی هستیم، ما نه یعنی حوزویان و دانشگاهیان، ما یعنی ایرانی‌ها، چرا که هم تاریخ داریم و هم جغرافیا، هر جا در این کشور پهناور قدم بگذارید، اثری باستانی را مشاهده می‌کنید.

فرهنگی

اخبار سیاسی