واکنش وزارت بهداشت به خبر جان باختن نوزاد در بیمارستانی در شهریار

واکنش وزارت بهداشت به خبر جان باختن نوزاد در بیمارستانی در شهریار

سخنگوی وزارت بهداشت برکناری رییس بیمارستان امام سجاد (ع) را از اختیارات رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران خواند و گفت: این برکناری با حادثه بیمارستان امام سجاد (ع) مرتبط بوده، اما جنبه جزایی ندارد و از اختیارات رییس دانشگاه است.

فرهنگی

اخبار سیاسی