متیو میلر:هنوز زود است که درباره نقش ایران در حمله حماس نتیجه گیری شود

متیو میلر:هنوز زود است که درباره نقش ایران در حمله حماس نتیجه گیری شود

متیو (مت) میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درپی فضاسازی‌ها برای کشاندن پای ایران به جنگ جدید فلسطین و اسرائیل در پی حملات غافلگیرانه نیروهای مقاومت، اعلام کرد: ما هیچ اطلاعاتی که نشان دهد ایران حملات حماس علیه اسرائیل را هدایت یا برنامه ریزی کرده است در اختیار نداریم اما به جمع آوری شواهد و اطلاعات ادامه می‌دهیم

فرهنگی

اخبار سیاسی