دستاوردهای ادعایی دولت را جدی نمی‌گیرد؟

دستاوردهای ادعایی دولت را جدی نمی‌گیرد؟

یکی از بزرگترین گلایه‌های دولت رئیسی و نزدیکانش این است که چرا کسی دستاوردهای دولت را نمی‌بیند؟ ظاهرا این موضوع آنقدر برای طیف نزدیک به دولت، سوال بزرگی است که حتی خبرنگار روزنامه یک روزنامه همسو، فرصت پرسشگری از بالاترین مقام اجرایی کشور را هم به آن اختصاص می‌دهد.

فرهنگی

اخبار سیاسی