طعم تلخ تحریم در اقتصاد ایران

طعم تلخ تحریم در اقتصاد ایران

ورود تحریم‌ها به کشور، بیانگر یک آشفتگی در اقتصاد ایران بود. این تحریم‌ها، آنقدر توانست تاثیر خود را بر روی اقتصاد بگذارد که بخشی از صنعت‌ کشور به حالت تعطیل درآمدند.

فرهنگی

اخبار سیاسی