کمبود و افت کیفیت دارو؛ پشت آمارهای دهان پرکن

کمبود و افت کیفیت دارو؛ پشت آمارهای دهان پرکن

پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام تولید دارو در کشور، داروسازان با چالش‌های عمده‌ای مواجه شدند که تولید دارو را سخت و ادامه کار را با ورشکستگی آنها همراه کرده است

فرهنگی

اخبار سیاسی