خداحافظی با مرغ ۶۳ هزار تومانی

خداحافظی با مرغ ۶۳ هزار تومانی

 صنعت مرغداری کشور به دلیل بی تدبیری‌ها دچار کاهش تولید و در نهایت کمبود مرغ در بازار شده است.به گزارش اقتصاد 24، قیمت مرغ گرم در بازار بیش از ۲۰ هزار تومان نسبت به نرخ مصوب فاصله گرفته، اما بررسی بازار نشان می‌دهد خریداران در عمل شاید مجبورند برای یک مرغ کامل تا ۳۰۰ هزار تومان پول بپردازند.

فرهنگی

اخبار سیاسی