توقیف خودرو با کدام مصوبه

توقیف خودرو با کدام مصوبه

بخشنامه‌اي با 19بند كه بسياري از حقوقدانان در گذشته درخصوص آن صحبت كرده و خواستار شفاف‌سازي درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن شده بودند.

فرهنگی

اخبار سیاسی