بسته شدن پنجره انتقاد

بسته شدن پنجره انتقاد

«پايگاه خبري انتخاب توقيف شد.» اين خبري است كه عصر روز دوشنبه ابتدا در خبرگزاري فارس! و پس از آن روي خروجي سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد منتشر شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی