حذف یارانه معیشتی مردم؛ توزیع فقر یا گسترش عدالت؟

حذف یارانه معیشتی مردم؛ توزیع فقر یا گسترش عدالت؟

با به‌روزرساني جديد پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان 60 هزار خانوار جديد مشمول دريافت يارانه معيشتي و 60 هزار خانوار ديگر از دريافت يارانه حذف شدند. آن‌گونه كه عليرضا محمدي، رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاه ايرانيان اعلام كرده اين تغيير با اجراي طرح موسوم به «صدك بندي» به جاي «دهك بندي» در دي ماه امسال صورت گرفته است كه تعداد 160 هزار نفر در حدود 60 هزار خانوار به دليل قرار گرفتن در دو صدك پردرآمد در دهك 10 از دريافت يارانه حذف شدند.

فرهنگی

اخبار سیاسی