انتقاد بدون تعارف از پنهانکاری دولت رئیسی/ خود را به ندیدن و نشنیدن زده اید

انتقاد بدون تعارف از پنهانکاری دولت رئیسی/ خود را به ندیدن و نشنیدن زده اید

درباره توقف انتشار نرخ تورم ومسکن ودیگر شاخص های اقتصادی،حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است ومردم وخرد جمعی همه واقعیت راجلوتر از دولت می دانند اما نکته مهم برای دولت دراین میان،قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است.

فرهنگی

اخبار سیاسی