گوشت قرمز از سبد سه دهک اول حذف شد

گوشت قرمز از سبد سه دهک اول حذف شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در 10 دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است.

فرهنگی

اخبار سیاسی