سفر بی سرو صدای سفر مشاور ارشد بایدن به عمان جهت بررسی امکان توافق با ایران

سفر بی سرو صدای سفر مشاور ارشد بایدن به عمان جهت بررسی امکان توافق با ایران

به گفته پنج مقام آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی، برت مک‌گورک، مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن در امور خاورمیانه، اوایل ماه جاری برای گفتگو با مقامات عمانی جهت تعامل دیپلماتیک احتمالی با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور، سفری بی سر و صدا به مسقط داشت.

فرهنگی

اخبار سیاسی