تفاهم جدید ایران و امریکا به آسیبی که برجام وارد می‌کرد، نزدیک هم نیست

تفاهم جدید ایران و امریکا به آسیبی که برجام وارد می‌کرد، نزدیک هم نیست

تزاچی هنگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل می‌گوید تفاهم احتمالی ایران و اسرائیل خطری به اندازه برجام برای تل اویو ندارد. وی افزود: در مورد موضوع ایران، ما گفتگو‌های صمیمی با ایالات متحده داشته ایم و این در مرکز مذاکرات من در ایالات متحده در دو سفر اخیرم بود.

فرهنگی

اخبار سیاسی