روزگار بد تل‌آویو در پسِ یک توافق

روزگار بد تل‌آویو در پسِ یک توافق

بنا به اعلام رسانه‌ها، دوشنبه گذشته سازمان ملل از وزارت گردشگری عربستان خواسته تا ویزاهای اعضای هیأت اسرائیلی را صادر کند، اما با وجود این مداخله باز هم ویزایی صادر نشده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی