تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؟ مسأله این است

تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؟ مسأله این است

دانیال شمسیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: در حال حاضر فقط جیبوتی، سومالی و ایران هستند که یک روز تعطیل دارند. در سایر کشور‌های دنیا از جمله کشور‌ها مسلمان جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل داریم و در دیگر کشور‌ها نیز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

فرهنگی

اخبار سیاسی