هراس اقتصاد ایران از سـایـه ترامپ

هراس اقتصاد ایران از سـایـه ترامپ

آبان سال ۱۴۰۳، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و دونالد ترامپ که در دوره ریاست‌جمهوری خود بیشترین تحریم‌ها را به اقتصاد ایران وارد کرد، نامزد اصلی جمهوری‌خواهان است.

فرهنگی

اخبار سیاسی