لغو تحریم های شورای امنیت باعث رونق اقتصاد ایران می‌شود؟

لغو تحریم های شورای امنیت باعث رونق اقتصاد ایران می‌شود؟

یک اقتصاددان درباره رفع تحریم‌های اخیر زیر مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقد است: دلار هنور سلطه اصلی خود بر بازار را حفظ کرده و در بحث نفت و گندم و کالا‌های اساسی تعیین کننده است و نمی‌توان نفوذ آن را نادیده گرفت و هر چه که به رفع تحریم‌ها در هر بخشی و امکان ورود ارز به کشور کمک کند حتما مفید خواهد بود، اما مساله جا به جایی ارز و پول‌های کشور با کمترین هزینه همچنان دارای اهمیت است.

فرهنگی

اخبار سیاسی