انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از قرائتی: برای نماز خوان کردن مردم از بیت‌المال، بودجه می‌خواهید؟

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از قرائتی: برای نماز خوان کردن مردم از بیت‌المال، بودجه می‌خواهید؟

اگر قرار است جلسه شورای عالی تشکیل شود باید برای یافتن پاسخ این سؤال باشد که چرا با اینهمه صرف بودجه، بکار گرفتن نیرو، اختصاص دادن اینهمه ساختمان و تجهیزات، ایجاد آنهمه سازمان و تشکیلات و انجام آنهمه تبلیغات دینی، امروز کار جمهوری اسلامی به جائی رسیده که نیازمند بازنگری در آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز است؟

بذل و بخشش دولت از بیت‌المال

بذل و بخشش دولت از بیت‌المال

بر اساس اعلام وزیر اقتصاد قرار است به نوزادانی که از سال 1401 متولد شده‌اند، سهام دولتی واگذار شود. به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماده 11 قانون جوانی جمعیت، این وزارتخانه را مکلف کرده است که برای نوزادان تازه متولدشده سهامی را اختصاص دهد که این عدد برای متولدین سال 1401، یک‌ و نیم میلیون تومان سهام به‌ازای هر فرد است.

فرهنگی

اخبار سیاسی