برداشت دوسوم از منابع صندوق توسعه‌ملی توسط دولت

برداشت دوسوم از منابع صندوق توسعه‌ملی توسط دولت

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: کل منابع صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌ها برداشت شده است. باید به مردم اعلام شود که هر دولتی چه میزان از منابع صندوق برداشت کرده و تخصیص منابع صندوق به چه شکلی بوده است.

سرسام در تخصیص بودجه رسانه ملی

سرسام در تخصیص بودجه رسانه ملی

کوچکی‌نژاد درخصوص مشکلات صندوق صداوسیما توضیح داد: «پیش از این طرح تحقیق و تفحص از صندوق صداوسیما مطرح شد که متأسفانه رأی نیاورد و با تحقیق و تفحص از این صندوق ممکن بود خیلی از مسائل روشن شود».

فرهنگی

اخبار سیاسی