برنامه هفتم توسعه؛ از اساس بی‌اساس!

برنامه هفتم توسعه؛ از اساس بی‌اساس!

ابراهیم رئیسی، ۲۸ خرداد ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است.

برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم

برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در سخنرانی پیرامون فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.

فرهنگی

اخبار سیاسی