بانک‌های ملّاک؛ قصه بیلبوردی که آمد و رفت!/۳۰ هزار خانه خالی در اختیار سه بانک دولتی!

بانک‌های ملّاک؛ قصه بیلبوردی که آمد و رفت!/۳۰ هزار خانه خالی در اختیار سه بانک دولتی!

صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در میان شرکت‌های دولتی دارند و نام دو بانک دولتی نیز در میان ۱۰شرکت بزرگ از نظر تعداد کارکنان قرار دارد. از سوی دیگر، از نظر حجم دارایی بانک در ترازنامه، از ۱۰ شرکت بزرگ دولتی، ۷ شرکت بانک‌های دولتی هستند که حجم دارایی‌هایشان روی هم به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

فرهنگی

اخبار سیاسی