آمریکا:انتقال بخشی از پول‌های ایران از عراق به عمان/ از این پول می‌توان تنها برای اقدامات غیرتحریم شده با اجازه امریکا استفاده کرد

آمریکا:انتقال بخشی از پول‌های ایران از عراق به عمان/ از این پول می‌توان تنها برای اقدامات غیرتحریم شده با اجازه امریکا استفاده کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که بخشی از پول‌های ایران در بانک‌های عراقی به حسابی در عمان انتقال داده خواهد شد اما محدودیت‌ها در رابطه با استفاده از این اموال همانند گذشته خواهد بود.

فرهنگی

اخبار سیاسی