“بانک مسکن” ۸۰۰۰ و یک نوجوان۱۵۳ “خانه خالی” دارند/ چرا بانک‌ها، خانه خالی دارند؟

“بانک مسکن” ۸۰۰۰ و یک نوجوان۱۵۳ “خانه خالی” دارند/ چرا بانک‌ها، خانه خالی دارند؟

مدیر کل حسابرسی سازمان مالیاتی کشور اخیراً اعلام کرد که بانک مسکن با ۸۰۰۰ خانه خالی بیشترین تعداد خانه‌های خالی را در اختیار دارد، بانک سپه با ۲۶۰۰ خانه خالی، ملت ۵۸۳ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ و شرکت بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته این مقام دولتی یک جوان ۲۰ ساله نیز به تنهایی ۱۵۳ خانه خالی در اختیار دارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی