افزایش تمایل به نگهداری اسکناس در ایرا

افزایش تمایل به نگهداری اسکناس در ایرا

در حالی که شاهد رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در سال‌های اخیر بوده‌ایم، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که پول نقد همچنان جایگاه خود را در میان مردم حفظ کرده و به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است

فرهنگی

اخبار سیاسی