عرش خدا از بی‌حجابی می‌لرزد یا از بانکداری ربوی؟

عرش خدا از بی‌حجابی می‌لرزد یا از بانکداری ربوی؟

نماینده چابهار در مجلس گفت: رویه حضرت آقا را مشاهده کردید که ایشان به نمایشگاه کتاب رفتند و با یک دختری که شاید حجابش از نظر خیلی‌ها ایراد دارد صحبت کردند؛ ما باید منش ایشان و شهید سلیمانی را ببینیم و الگو قرار دهیم.

فرهنگی

اخبار سیاسی