باغبان ویلای مهرجویی دستگیر شد

باغبان ویلای مهرجویی دستگیر شد

مهدي بيك اوغلی:هنوز ساعاتي از انتشار خبر قتل دلخراش استاد مهرجويي و همسر ايشان وحيده محمدي‌فر در فضاي رسانه‌اي كشور نگذشته بود كه همزمان با وايرال شدن اين خبر تلخ، صفحه نخست يكشنبه 23 مهر ماه روزنامه اعتماد هم در فضاي مجازي دست به دست چرخيد. شماره‌اي از «اعتماد» كه در آن گفت‌وگوي همسر داريوش مهرجويي به عنوان عكس يك كار شده و ابعاد مختلف تهديدات عليه خانواده مهرجويي بررسي شده بود.

فرهنگی

اخبار سیاسی