وضعیت مردم در شرایط سخت اقتصادی + فیلم

وضعیت مردم در شرایط سخت اقتصادی + فیلم

حکایت وضعیت متلاطم و نابسامان اقتصادی امروز کشور است که با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم که به نوعی دامنگیر فعالیت اقتصادی کشور شده و تاثیر خود را بیش از پیش بر بازار کسب و کار مردم نشان می‌دهد.