اینترنت رایگان پیشکش؛ تعرفه را اصلاح کنید

اینترنت رایگان پیشکش؛ تعرفه را اصلاح کنید

به‌طور طبیعی هدیه اینترنت رایگان نمی‌تواند هزینه سرسام‌آور قیمت اینترنت را جبران کند و حتی توانایی جلب رضایت کوتاه مدت را ندارد چرا که همگان می‌دانند با پایان این بسته هدیه باید متحمل هزینه زیاد برای استفاده از اینترنت شوند

فرهنگی

اخبار سیاسی