صف‌آرایی دوباره قدرت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران

صف‌آرایی دوباره قدرت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران

روز گذشته بار دیگر تروئیکای اروپایی پیرو اتهامات پیشین بر مرتبط‌بودن پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ای با اهداف تولید تسلیحات اتمی مطالبی عنوان کرد؛ در‌حالی‌که ایران بارها تأکید کرده است تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای آن، صرفا صلح‌آمیز است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات