کلید لابی‌گری ایران در آمریکا

کلید لابی‌گری ایران در آمریکا

میلر در پاسخ به اینکه چه اطلاعات جدیدی درباره رابرت مالی وجود دارد که در مدت اخیر به دلیل مطرح شدن برخی شبهات درباره دسترسی او به اسناد محرمانه در مدت خدمتش، مجوز امنیتی او به تعلیق درآمده و در مرخصی اجباری به سر می‌‌‌برد، گفت اطلاعات جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات