پرونده ملی اکبر طبری؛ «توصیه‌های مقامات» و بهت مردم!

پرونده ملی اکبر طبری؛ «توصیه‌های مقامات» و بهت مردم!

اگر این ادعا که طبری بیشتر ۴۵ ماه حبس را در مرخصی بوده را به حساب بدخواهان و غرض‌ورزی بگذاریم، باید پرسید وقتی در کشور ما برای سرقت ۳ بسته بادام هندی توسط پدر ۴۵ ساله ۳ فرزند حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق صادر می‌شود (حکم دادگاه در رسانه‌ها منتشر شد) چگونه طبری بعد از تنها ۴۵ ماه از زندان برون شده؟ آیا نمی‌توان مدعی شد که او تنها به اندازه سرقت ۱۴ بسته بادام هندی حبس کشید؟ آیا می‌توان از طریق بازی با کلمات حقوقی و پاسخ‌های عجیب مردم را قانع کرد؟

فرهنگی

اخبار سیاسی