در وقت مناسب دست انتقام الهی بیرون خواهد آمد

در وقت مناسب دست انتقام الهی بیرون خواهد آمد

ئیس جمهور گفت: شهید سلیمانی الگوی جامعه‌ی ما، قهرمان ایران اسلامی و جهان اسلام است. او قهرمان مبارزه با تروریسم در غرب آسیاست و در کسوت دفاع از مظلومان و فلسطین تمامی تهدید‌ها را به فرصت‌ها تبدیل کرد.

ایران در اندوه انفجار کور کرمان

ایران در اندوه انفجار کور کرمان

ایران در اندوه کرمان نشسته است. تروریست‌ها دیروز در سالگرد شهادت قاسم سلیمانی که آوازه‌ای بلند در مبارزه با تروریسم دارد، دست به کار شدند تا توحش خود را بار دیگر و در نمایی دیگر ثبت کنند. شهروندان زیادی به خون غلتیدند اما این رسم همیشه تاریخ بوده است که همیشه و در نهایت، تروریست‌ها نقطه بی‌بدیل رذالت می‌شوند. به شهروندان کرمانی و به همه مردم ایران این داغ را تسلیت می‌گوییم.

فرهنگی

اخبار سیاسی