سوالات «امتحان نهایی» لو نرفت اما منتشر شد/ امکان شناسایی سریع متقلبان با شخص‌سازی سوالات

سوالات «امتحان نهایی» لو نرفت اما منتشر شد/ امکان شناسایی سریع متقلبان با شخص‌سازی سوالات

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث لو رفتن سوالات امتحان نهایی را نداشتیم، ولی موضوع انتشار سوال اتفاق افتاده است، درباره شائبه تقلبات وسیع در امتحانات نهایی امسال و نگرانی بابت تاثیر ۴۰ درصدی و قطعی آن در کنکور، گفت: فرآیند آزمون مورد نظارت جدی بود. ذی نفعانی هستند که مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییر در شیوه پذیرش دانشگاه‌اند و ممکن است در این ایام هم اخبار کذبی را منتشر کرده باشند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات