ادامه واکنش‌ها به رد صلاحیت‌ها

ادامه واکنش‌ها به رد صلاحیت‌ها

پزشکیان در پایان هشدار داد: آن روندی را که در پیش گرفتند و به سادگی صلاحیت‌ها صورت نمی‌گیرد طبیعتا مشارکت را پائین می‌آوردند به علت اینکه کسی نمی‌ماند رای بدهد. کسانی را خود انتخاب کردند بیایند مجلس، پس دیگر چرا انتخابات برگزار می‌کنند پس همان افراد بیایند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات