تمنای مشارکت با تهدید؟!

تمنای مشارکت با تهدید؟!

ائمه جمعه عدم حضور در انتخابات را گناه کبیره خوانده‌اند. روزنامه جوان دست روی کابوس مردم گذاشته است؛ شق تازه‌ای از «تهدید برای تشویق به مشارکت» را رونمایی کرده و نوشته است که اگر رأی ندادید فردای انتخابات منتظر تحریم و فشار اقتصادی بیشتر باشید!