زد و خورد بر سر اوقاف به کجا می‌رسد؟

زد و خورد بر سر اوقاف به کجا می‌رسد؟

در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌تری در خصوص تخلفات گسترده در سازمان اوقاف در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ اما مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی عمرش هنوز نتوانسته بحث تحقیق و تفحص از «اوقاف» را از مانع بلندی به نام قالیباف و «هیات رییسه» مجلس عبور دهد.

فرهنگی

اخبار سیاسی