آمریکا :صریح و شفاف به ایران گفته ایم که از نیروهایمان در منطقه دفاع خواهیم کرد

آمریکا :صریح و شفاف به ایران گفته ایم که از نیروهایمان در منطقه دفاع خواهیم کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درحالیکه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، واشنگتن را به دلیل حمایت های تمام عیار از رژیم اسرائیل، عامل تشدید بحران در منطقه می دانند، ادعا کرد امیدواریم ایران مسیر کاهش تنش را انتخاب کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی