چرا رئیسی، آمار‌های غلطی را که به او می‌دهند، به عنوان دستاورد بیان می‌کند؟

چرا رئیسی، آمار‌های غلطی را که به او می‌دهند، به عنوان دستاورد بیان می‌کند؟

با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و کنترل تورم، انتظار می‌رفت دولت بر همین مدار تعیین‌شده قدم بردارد و همه توان خود را به کار گیرد تا تورم را مهار و تولید را رشد دهد.اما به گفته برخی نمایندگان، دولت بنا دارد وارونه به شعارها عمل کند. به عبارتی وارونه به نعل تورم می‌کوبد و مانع از رشد تولید می‌شود.