بعضی از مردم نان را هم قسطی می‌خرند

بعضی از مردم نان را هم قسطی می‌خرند

علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :سالی که گذشت به لحاظ اقتصادی و معیشتی، سال بسیار سختی برای مردم بود. ما با امید زندگی می‌کنیم و ناامید کردن مردم درست نیست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات