پزشکیان: بزرگان ما وقتی مریض می‌شوند سریع به اروپا می‌روند؛ چرا برای اقتصاد بیمار به سراغ اروپا نمی‌روید؟

پزشکیان: بزرگان ما وقتی مریض می‌شوند سریع به اروپا می‌روند؛ چرا برای اقتصاد بیمار به سراغ اروپا نمی‌روید؟

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: مجتهدین و بزرگان ما وقتی مریض می شوند سریع به اروپا می روند، چرا برای اقتصاد بیمار، صنعت، بانکداری و کشاورزی به سراغ اروپا نمی روید! روز به روز وضع کشور دارد بدتر می‌شود ولی حاضر نیستند دست از این مدیریت و راه غلط بردارند.

فرهنگی

اخبار سیاسی