هجوم افغان‌ها به ایران به بهانه پناهندگی!

هجوم افغان‌ها به ایران به بهانه پناهندگی!

این جماعت بلایی بر سر مردم آورده‌اند که از یک‌سو حدود 90 درصد مردم این کشور زیر خطر فقر به سر می‌برند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌ها و نبود شغل افغان‌ها به ایران و پاکستان هجوم آورده‌اند.

فرهنگی

اخبار سیاسی